Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht,

177

anno 1639 ende Meinsken Wi 11 emsen sijne huisvrouwe sterf den drijentwintichsten febrewary anno 1637.

Vrijthoff. (15)

12. Hier leyt begraven Jouffrou Johanna Eelants weduwe wijle Mr. Cornelis van Slingelant in sijn leven licentiat in de rechten sterf den Xlllden September anno 1630.

(Wapen afgehakt.) Requiescat in pace ende Jonckvrou Catharina van dr. Nieustadt sterff den 12 January 1636

Quiescat in pace ende Jouffrou Agata Elants die weduwe was van Zar Jonckr. Allart van der Schaut sterff den 13 Meye 1639 Quiescat in pace (16) (vier kwartieren afgehakt).

13. Hier leyt begraven de Heer Gillis Janse van der Hulck houtkoper sterf den 17 Augusty anno 1648 ende sijn huysvrouw joffr. Geertruyt Leonaerts van den Hatert sterff den 9 September anno 1669.

Ende de heer JohanvanderHulck regerende burgemeester ende schutmeester enz. deser stadt sterff den 1 Augusty anno 1676

ende de Heer Leonaert van der Hulck uyt den achten deser stadt sterff den 27 Augusty anno 1679. (17)

Op de trede van het hoogaltaar: Gillis Janssen.

14. Hier leyt begraven Adryaen Heyndrijcksz Vlaminck Jherusalemsheer ende sterf op ten XXVen dach Marcy anno MVc XC1 en Mar ij ken Cornelisdr. Jerusalemse vrouwe sij sterf den 17en November anno 1599.

(In den rand acht afgehakte wapens, waaronder: A. H. V. M. C. H.

JHrulm. Jhrulm. Catherijna Catharijna Agaza Agaza.)

15. Hier leyt begraven Coenraet van Schellebeeck gestorven den 4 Desember anno 1675 out sijnde 69 jaren ende sijn huysvrouw Barbera Schiff gestorven den 10 October anno 1677 out sijnde 72 jaren ende sijn soon Hartlof f van Schelle-

12

Sluiten