Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geervliet.

222

Hier leyt begraven Leonaert boen Vranckenz. baliu en tollenaer slants vaT Putti" en sterf ao MVc en XXIX dë XHII dach va April.

16. Een miskelk en een wapen: gedeeld: I.(?) II. drie dwarsbalken.

Hier leit begrave Heer Joha Di 1 (?) pastor en

canonic deser kerke sterf int jaer ons Heerë MVc en XCVI op ten

17. Twee uitgekapte wapens.

(Het bovenste gedeelte van het opschrift ligt onder een hek.)

is Sydervelt in sijn leven secretaris der stede Geervliet en de landen van Putten sterft den 24 November int jaer a» 1681 ende Anna Grave desselfs huysvrouwe is gestorven op den 25 January in den verleden jare 1679. Anno 1715 den 6 Maart sterft haren soon Anthony Sijdervelt in sijnenleven leenman ende hoogheemraedt der landen van Putten etc. oudt 51 jaren. Flora Sijdervelt gebore ao 1707 en gestorve ao 1720. Anna Sijdervelt gebore ao 1704 en gestorve 30 Julij ao 1733.

Op het orgel leest men:

Geschonken door welwillende beschikking van den Heer H. M. PreuytJDzn. en wijlen zijn echtgenoote Mevr. J. Preuyt geb. Bax.

Op een bord met teksten d.d. 1599 ziet men de wapens Van Roon en Van Roon gedeeld met ?

Joncker Pieter van Roon ende Duyvelant in sijn levë ruwaert en bailliu 's lans van Puttë sterf den 7 Juli 1599.

Op een ander bord een wapen: Op zilver een roode paal.

Op een derde bord de wapens Van Roon en van de leden van het bestuur der gemeente in 1599.

Sluiten