Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Giessendam.

Deze kerk staat met de pastorie, ingevolge eene oude bepaling in de gemeente Beneden Hardinxveld, dat aan Giessendam is aangebouwd. De kerk is in 1897 herbouwd.

Men ziet nog de volgende grafschriften:

1. Hier leyt begraven K. Langeveld overleden den22October 1819 in den ouderdom van 49 jaaren en 6 maanden.

2. Hier leyt begrave Cornelis Blom old sijnde 44 jaren sterf den 7 Juny 172. en sijn huysvrou Weyntje Pieters Hoogewerf sterf den 30 Maart 1723 oud sijnde 32 jaren.

3. H. L. B. Barber Johannisse Brandwijk sterf den 22 Junii ao 1700(?)

4. Hier ligt begraven Adrianus Blokland overleden den 4 Novbr. 1827 in den ouderdom van 26 jaren. Jan Blokland overleden den 25 Oct. 1828 in den ouderdom van 66 jaren en 6 maanden.

In de consistoriekamer is een schilderij van de „Oude kerck

afgebrooken en vernieuwt in het beneden eindt van Hardinsvelt a0 1698."

Op het koor ziet men een wit marmeren monument, waarop de wapens De Boodt en Droste en aan weerszijden de kwartieren:

Ned. Herv. Kerk te Giessen Nieuwkerk.

De Boodt Brasser

De Schelhavere

Bave

De Visch

Ruebs

Parlants

Ridschaert

Droste

Ruysch

Steckine

Beveren

Vielleke

Velde van Vlet (Vliet)

Bellinckhove

Enden (Van den Eynden).

Sluiten