Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Nieuwkerk.

226

Op een koperen lezenaar van den preekstoel leest men: Petri I. v. 25. Het woort des Heeren blijft in der eeuwigheyt. Wouter Jansen van Pelt.

Op den preekstoel:

Jan Brouwers fecit anno 1684.

Op een koperen koorboog:

Alle die hier binnen 't Plijn Haer ampt beklijn;

die dencken dat sij van den Heeren geroepen sijn. Daerom neemt acht op U doen en laten opdat yets van Godt neit wordt versmaden. Anno 1684 Gerrit Vonck.

Aan de andere zijde: Gerrit Ariesen Vonck van Nederslingerlant heeft desen beugel tot de kerckvereering geplant Anno 1684.

(Wapen een hooivork.)

Op den middelsten koperen kroon:

Marigen Wouters Visser. Twee wapens: I. op zilver drie zwarte staande visschen, 2 en 1; II. op zilver een merk tusschen twee zandloopers (alles zwart).

Op het koor hangen de volgende wapenborden (waarvan enkele hoog noodig gerestaureerd dienen te worden): 1. De wapens D'AblaingXDe Boodt en de kwartieren:

De Boodt Arkel

Droste Staunton

Brasser Nobelaer

De Schelhavere Carey

Bave Steeland

De Visch .aulfield

Ruebs Stalpart van der Wielen

Parlants Trockmorton. Het wapen Bave is hier gevierendeeld: I. en IV. als op het monument; II. en III. op zilver drie roode leeuwen 2 en 1.

.... aufield is: op zilver drie roode tweelingsbalken en een vrijkwartier van rood, beladen met een gouden leeuw.

Sluiten