Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giessen Nieuwkerk.

229

Cassis tutissima virtus. Joan Daniël Cornelis Carel Wilhelm Baron d'Ablaing, heer van Giessenburg, Giessennieuwkerk en Moersbergen, laatste erfwatergraaf van den Overwaard, ridr van den Nederl. Leeuw, der Milite Willemsorde 4e kl. en van St. Anna van Rusland le kl., gebn te Utrecht 6 Juny 1779, achtereenvolgend intendant generaal van oorlog en generaal majoor, hofmaarschalk van den prs. van Oranje, en Grootofficier der Kroon, kolonel der afdg. mobiele schutterij van Utrecht, Lid der Ridderschappen en prove. Staten van Holland en Utrecht en van de He en Ie Kamer der Staten Generaal, obt te Doorn 29 Juni 1859. (Vgl. Ned. Adelsboek 1912 blz. 3.)

Het wapen Burlamachi is op goud een blauw kruis. Guldewagen: op rood een zilveren hoorn des overvloeds, tusschen twee zilveren sterren (6). Van der Hoop: op goud een zwart anker. Staunton: op zilver drie zwarte dwarsbalken.

Ned. Herv. Kerk te Giessen Oudkerk.

Op een wapenbord ziet en leest men:

Overleden den 23 November 1793. Wapen gevierendeeld: I. op blauw een wit paaschlam met een witte banier, beladen met een rood kruis over den schouder; II. op rood drie zwarte brandbommen met de buis naar boven, 2 en 1; III. op rood een gouden slang, gekronkeld om een gouden zwaard, de punt omhoog; IV. op blauw een zilveren ster (6). Gekroonde helm. Helmteeken een uitkomende roode leeuw. Schildhouders twee half gouden, half groene griffioenen met roode tongen. Devies: Spero dum spiro.

Jacobus Hoffman Heere van Giesen Oudekerk ouddrost dijk- en Lingegraef der stad en graafschap Leerdam en baronie van Acquoy hoofdparticipant van de Oostindische compagnie etc. ccc.

Sluiten