Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

237

19. Wapen als H. van no. 18.

Hier leyt begraven Marten van Aelst Anthoniszoon sterft den 13 february 1617.

Hier leyd begraven Juffrouw Odilia van Muyen weduwe van den heer borgemeester Adriaen Boxel, sterft den 15 Mey 1704, oud 90 jaer.

f

20. Twee wapens: I. een adelaar (Cools); II. drie adelaars (Van Zijl).

Begraeffenisse van de heer Lodewijck Cools, out borgemeester der stad Gorinchem en gecommitteerde raad ter admiraliteit tot Rotterdam, overleed den 24 December 1691.

21. Twee wapens: I. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met een schildhoek beladen met een pot met drie voeten en twee ooren; II. een haas, die door een hazewindhond vervolgd wordt, beiden in het schildhoofd en aan de schildpunt een springende brak, die naar den haas opziet.

Hier leyt begraven Govert van Slingelant, Corstiaensz den 24 Augustus 1620 ende Maria de Wit sijn huysvrouw

sterft den ende Christiaen van Slingelant haer

lieder soon, sterft den 22 November 1610 en haar lieder dogter Haefke van Slingelandt sterft den .. November 1635.

22. Wapen gedeeld: I. drie aanziende ossenkoppen; II. doorsneden: boven een uitkomende leeuw; beneden een ster(8).

Sepulture van Gerrit van Os.

Hier leyt begraven Anthony van Os sterft den 14 April 1653 ende Willem van Os sterft den 25 Meert 1654.Juffrouw Maria van Os huysvrouw van den advocaet Mr. Anthony van Wevelinckhoven, sterft den 3 Augustus 1666.

23. Twee wapens: I. doorsneden: 1. een ankerkruis, 2. drie sterren; II. doorsneden: 1. een uitkomende leeuw, 2. drie St. Andrieskruisjes.

Sepulture van Hendrik van Barnevelt, in den Heere gerust den 15 November 1675 ende Tanna van As, sijn huysvrouw die sterffelijckheid heeft affgeleyd den 7 Sept. 1691.

24. Wapen als I. van no. 23.

Hier leyd begraven de heer en Mr. Hendrick van Barne-

Sluiten