Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

240

34. Wapen gedeeld: I. als I. hiervoor (Neercassel); H. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken en een schildhoek beladen met een krab (Van der Verwen).

Hier leyd begraven Mathijs van Neercassel Coenraets gestorven den vierden October 1583. Sepulture van de Heer Wouter van Neercassel Mathijsen, in sijn leven raad en borgemeester der stad Gorinchem, gestorven den 5 Augustus 1623 ende Maria van der Verwen, sijn huysvrouw, gestorven den 16 Sep. 1641, en Mathijs van Neercassel, gestorven den 14 Augus. 1590 en Mathijs van Neercassel, den tweeden van dien naam, gestorven den 3 December 1624, ende heer Gijsbert van Neercassel, in sijn leven raad en vroedschap deser stad Gorinchem, sterft den 22 April 1649.

35. Twee wapens: I. als I. bij no. 12; II. als II. bij no. 18. Hier leyd begraven Peter van Hoencoop Aeler's ende

sterft den 11 Sept. 1611. Maria van Aelst Coenraetzdogter, sijn huysvrouwe sterft den 16 November 1638.

36. Wapen gedeeld: I. het wapen van het adellijk geslacht Snoeck; II. een merk (de 4 op een merk).

Hier leyt begraven Johan Snoeck Hendrix den Ouden sterft den 18 Sept. 1625 en Anneke Hermensz. van Dormagen, sijn huysvrouw, sterft den 28 July 1625.

37. Wapen twee afgewende visschen. d

Hier leyd begraven Cornelis de Burchgrave, sterft anno 1515, den 21 in Mey, en Maeyke Dirck Geritz, sijn huysvrouw sterft den 1 Juny

Door Johan de Burchgrave doen verbeteren 1650.

38. Wapen gedeeld: I. negen leliën (4, 3 en 2) met een schildhoofd beladen met een hert (Van Hoey); II. doorsneden: 1. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, 2. een dubbele adelaar (De Roey).

Hier leyd begraven Aert van Hoey Geraertssoon, sterft den 25 October 1603 en sijne huysvrouw Judick Aelertsdogter de Roey, sterft den 21 Meert 1615.

39. Wapen gedeeld: I. Van Hoey (vgl. no. 38); II. Neercassel (vgl. no. 34).

Sluiten