Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

241

Sepulture van de heer Geeraert van Hoey, in sijn leven borgemeester en ontfanger van de gemeene Iantsmiddelen over Gorinchem ende quartier van dien, sterft den 21 April 1653, ende sijn huysvrouw Juffrouw Christine van Neercassel sterft den 11 December 1648.

Hier leyd begraven de heer Aert van Hoey in sijn leven borgemeester en ontfanger der gemeene Iantsmiddelen over Gorinchem ende het quartier van dien, in den Heere gerust den 21 April 1665 ende juffrouw Catharina Vervoorn, sijn huysvrouw gestorven den 14 Augustus 1666.

Hier leyt begraven de heer Mathijs van Hoey, in sijn leven raet en vroetschap der stad Gorinchem en ontfanger van de gemeene Iantsmiddelen over 't quartier van dien, in den Heere gerust den 6 December 1670.

40. Wapen gedeeld: I. Van Aelst (vgl. no. 18 sub II); II.van hermelijn met een schildhoofd, waarin drie kronen.

Hier leyd begraven Anthony van Aelst Martensz. sterft en Odilia Jans van Keulen, sijn huysvrouw.

41. Wapen gedeeld: I. een ster(8) overtopt met een kroon (Waelwijck); II. Ceulen (vgl II sub no. 40).

Hier leyt begraven Jan Reyersz. van Wae 1 wijck, brouwer sterft op den 21 Juny 1639 ende Bel ia Jans van Ceulen sijn huysvrouw sterft den 19 November 1600.

42. Wapen gedeeld: I. doorsneden: 1. als I sub no. 9, 2. als II sub no. 9; II. een kruis beladen met vijf leliën.

Hier leyd begraven de heer Folpert Crom van Asperen borgemeester der stad Gorinchem sterft den 20 January 1616.

43. Wapen gedeeld: I. drie St. Andrieskruisjes, waarvan het eerste in een vrijkwartier; II. een verkort St. Andrieskruis vergezeld van drie jachthoorns (2 en 1).

Hier leyt begraven Lijsbeth Hendricx huysvrouw van Aert Symensz. Brievens, sterft op den 26 December 1619.

44. Twee wapens: I. als I sub no. 17; II. drie klaverbladen (2 en 1) en een roos in het midden.

Hier leyt begraven Mathijs van Muylwijck Petersz. sterft 1522 den 15 October en Heylke Dircxdogter sterft 1500 en

16

Sluiten