Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gorinchem.

246

66. Twee wapens: I. drie vogels (Pieek); II. drie kleine bezanten of koeken, elk versierd met vier eikenbladen (Compostel).

Hier leyd begraven Aert Pi eek J ansz. sterftden 11 November 1557 ende Maria Compostel sijn huysvrouw sterft

67. Twee wapens: I. een keper vergezeld van drie rozen (Deym); II. chatillon gebroken met een staanden vos of hond (Schilthouwer).

Sepulture van de heer borgemeester Mr. Sijmon Deym.

68. Wapen: een uitkomende leeuw.

Hier leyd begraven de heer Nicolaes Kemp Reyersz. borgemeester der stad Gorinchem sterft den 4 Mey 1624.

69. Wapen: Schilthouwer (vgl. sub no. 67). Begraeffplaets van de heer borgemeester JohanSchilthouwer,

sterft den 7 Juny 1711.

70. Wapen: een dwarsbalk vergezeld van drie korenschooven (?) en een vrijkwartier, beladen met een beurtelings gekanteelden dwarsbalk.

Begraeffplaets van de heer borgemeester Jeremiasde Bont, sterft den 30 January 1687.

71. Twee wapens: I. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (De Hoog); II. De Witt (vgl. sub no. 21).

Sepulture van de heer Anthony de Hoog, borgemeester der stad Gorinchem, gecommitteert in Colegie van de Ed. Mo. heeren gecommitteerde raden van de Groot. Mo. Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, sterft den 29 Maart 1645 en juffrouw Lidia de Witt sijn huysvrouw sterft den 8 September 1648 (of 1646).

72. Twee wapens: I. doorsneden: boven, drie breedarmige kruizen, beneden als I sub no. 17; II. doorsneden: boven een keper, beladen met drie schelpen, beneden een adelaar.

Hier leyd begraven de heer Reynier Robijn, borgemeester der stad Gorinchem, den eersten ontfanger der gemeene Iantsmiddelen over Gorinchem en 't quartier van dien, sterft den 28 January 161 ..

Sluiten