Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

256

In den linkerbovenhoek een uil boven een doodshoofd; in den rechterbovenhoek een gevleugelde zandlooper, waarboven een weegschaal.

Hier is begraven Heynrick Harmansz. Herbers colonel der schutterie ende sterff den 18 Januari anno 1613 ende sijn huysvrouw Philippina Franssen den Hartog ende sterff den 18 Febru. anno 1614.

66. G. Verveen. Gardina Warnars. H. v. Veen.' (Twee wapens uitgekapt; helmteeken een zwemmende zwaan;

gekroonde helm.)

67. Wapen uitgekapt. Gijsbertus Verharst obyt den 14 November 1693. Helena Verharst.

68. Jan Gerritsen martschipper op Ha.... (Een merk.)

69. Hier leyt begravë Ne elke Wille Harmëz starf a° 15.7.

Bit vor zil. den late dach Mart. (Twee wapens uitgekapt.)

70. Wapen en opschrift verdwenen. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

71. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten. In het midden een pronkende pauw, die twee uitgekapte wapenschilden onder zich heeft.

Hier legghen begrave Dirck Henrick Pau starf dë XI Mei ao XXX erTKatry ClaescT zij-wijff en starf dëXXIII Novëber ao LXII.

72. Wapen doorsneden: boven gedwarsbalkt van 6 stukken, beneden een dwarsbalk, beladen met drie rozen.

Hier leyt begrave Marike Adriaensdr. huysvrou va Jan Vos Jacobs en starf ao 1567 de 27 Martij. In de hoeken de symbolen der Evangelisten.

73. Wapen: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Een miskelk, waaromheen:

Ao XVc XXXVII sterf Br. Jan Heye Daemz. rectoer va deese huysse, de VIII April. Bovenaan een engelenkopje, waaronder G XX.

Sluiten