Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

257

74. Een engel houdt een uitgekapt wapenschild vast. Daaromheen: Hier leyt begraven dochter die gestorven is dë

XIX September anno 15...

75. Wapen gevierendeeld: I. drie hermelijnstaarten (2 en 1); II. drie vogels (2 en 1); III. Een korenschoof; IV(?).

76. Een miskelk met ouwel tusschen twee flacons. Daaromheen:

Hier leyt begrave Mr.^Willem Gerritsz. ae pastoor sterf

anno XVc en LXXX de Ven Februarius.

77. Annetta Brans 4 Sept. 1813 edman

Marti 1820.

78. A. en M. en H. van de Wildt.

79. Hier is begraven Cornelis Adriaensz. de Licht gestorven den 15 Augusti anno 1615.

80. Hier leyt begraven Maria Jans de Bruyn alias Hopcooper sterf den 22 August ao 1636 ende haer man Gerrit Janszoon Hertogh sterf de 30 Januarius anno 1648.

81 eltgen Leendertsz. Boom starf

82. Wapen uitgekapt tusschen een doodshoofd en een zandlooper.

Mijn glas loopt ras. Een vroon gemoet Is tHoogste goed. Tombe

van Philippe Sanisson raad en borgermeester der stad Gouda geboren in 's Gravenhage den 27 Augusti des jaars 1620 gestorven den 29 October 1702.

83. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

Hier leit begrav Mr. CornelisWilmsCuer(?) Steenhouwer

& Beeldsnijer & Maria S h.vrou. En G. G. van Sul

& B sijn hvrou. Hier leit begra... Andriesdochter. Hier leit hegraven Neeltgen haer d. & Claes haer soon & Lijsbet haer d. abdisse van de Clarissen & Borchgen haer d. 16 Een merk 06 W. C.

17

Sluiten