Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

261

Hier leit begraven Adriana Dirckx van Kamerijck out sijnde 33 jare sterft den 19 Maert 1683.

Esa. XXX. Alle vleesch is

Alle sijn leef

Een bloeme des velds.

109. W. A. Halmmans.

110. Gedeeltelijk onder de banken: megen Hughen sij

husvrou starf int jaer 1593 .. febr.

In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

Voor het orgel:

111. Hier rust Ester Labadie gebooren tot Suriname den

22 September 170(3?) en gestorven tot Gouda den 13 Augustus 1781. L I.

112. Gijsbertus Heneman.

113. J. Snel.

Op een schild twee gekruiste sleutels met de baarden naar beneden en naar buiten, boven een omgekeerde rijksappel, tusschen de letters C. en R.

114. [Mr. Rei]nier Swanenburg.

115. Croon.

116. D. Bot.

117. Hier leyt begravë Goutyen Gyesberde huyesfrou va Dirck Willinck dë 14 Desember anno 1655.

(Wapenmitgekapt.)

118. Hier leyt begraven [Anna] Claesdr. van Leeuwen de huisvrou van Govert Oottenss. van Slingelant sterf den

23 Junyo anno 1595.

I. Verhoogh. H. van Es.

(Govert van Slingelandt en Anna van Leeuwen hadden vijf kinderen w.o. CatharinaXJan Diert; vgl. Ned. Adelsboek 1913 blz. 182.)

Sluiten