Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

266

189. Teghen de doodt en is geenen schilt Daerom leeft soo ghij sterven wilt.

L. L. den Baes. (Wapen uitgekapt.)

190. P. M. Vleyshouwer.

Hier leyt begraven Aerdt Pieterz. sterf den 28en December 1611.

A. Millaert. (Een pijl.)

191. T. E. Puttershoek.

192. Maarte Boon. (Een merk tusschen de letters H. en I.)

193. W. Lepelaer. (Wapen gedeeld: I. een vogel; II. drie St. Andrieskruisjes (2 en 1); helmteeken een vogel tusschen de letters G. I. B. H.)

194. B. I. Verrijs. (Een muuranker.)

195. Een merk tusschen de letters G. en I.

196. G. O. F. (Een merk.)

198. Hier leyt begrave Claes Jansz. van Bodegrave Vermi. Noch is hier begrave Eefjen EldeTde huysvrou van Claes Jansz. Vermi sterf den 9 ....aris 1633.

(Wapen gevierendeeld: I. drie palen; II. een gekroonde leeuw; III. drie violen (2 en 1); IV. drie lelies (2 en 1); helmteeken een uitkomende gekroonde leeuw.)

199. K. K. Sm int. (Een roemer.)

200. W. V. I. (Een merk.)

201. Een merk en de letter C.

202. 1. Gooi.

203. Dit graeft hoort toe Hyllebrant Maertsen Blom.

197.

W M.

Paemburg

1^ D.

Sluiten