Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

272

272. Hier leyt begraven Aeltgen Heyndricx Proost en sterf anno 1608 den 10 September. Bidt voor die siel.

(In een ovaal een hart.)

273. Philibert de Laet.

274. Een merk tusschen de letters A. en I.

275. Gloria Dei finis tristitiae.

Hier leit begraven Pieter Tristeyn ende starf op den VI October anno 1623. Hier is begraven Idea Jacops de huysvrouw van Pieter Tristeyn sterf den 10 December anno 1614.

(Wapen uitgesleten.)

276. A. W. Triglandus.

277. D. (Een schop.) D. Jonge.

278. Een merk. W. G. Z.

279. Hier leit begrave Antoeis Aryaense Stragier.

280. Hier leit begraven Trijntgen Ariaensdr. starf den 7en Augusti ao 1584 en Weynken Jan Bozersdr. ao 1586 de XI Meye.

281. Hier is begraven Aryaentie Jans Ruyfelaers is gestorven den 10 November 1673.

282. Een merk tusschen de letters L. en I.

283. Hier leit begraven Adriaen Bastyaenz schipper sterf den 12en Julyus 1612. (Een merk.)

284. Hier leit begraven Marrichgen Cornelis starf den .0 November 1596.

D. L. Luydt stadts metselaer der stede Gouda starf den 1641.

285. Hier leydt begraven Gerret Andriszoon de Langhe Weye starf anno

Sluiten