Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

277

350. In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.

351. Hier leyt begravë Marytyë Willësdochter van Delft sterf aöXVc en XX. XXIII in Mey.

Hier leyt begraven Marigen Anthonisd. van Ham sterf den 5 July 1648.

352. Hier leyt begraven Elisabeth Cornelisdochter sterf den int jaer ....

353. I. B. Ridder. (Een merk.)

354. R. (een merk) C.

355. H. Schoonhouwen.

356. S. S. van der Meyde.

357. Hic Be r nar de jaces Rheneburge geometra Goudae publice scriba simul nee non chirurge perite. Obyt 7 Sept ao aetat. 82 C. 1657.

M. Bloncq M. D.

358. D. G. Swartveld.

(Wapen: een keper, vergezeld van drie ruiten, 2 en 1.)

359. D. I. Steenwijck.

360. Jacob van Hoorn, ao 1720.

361. Hier leyt begraven.... Petersen Petoom sterf ...sember anno 163.

W. I. Looreyn.

362. De grafkapel van Hieronymus van Beverningk. Bovenin van wit marmer drie wapens, alle uitgekapt.

I. Van Beverningk; helmteeken een uitkomende leeuw tusschen twee vluchtsgewijze geplaatste lansen.

II. VanBinsvelt; helmteeken een uitkomende griffioen; de helm is gekroond.

III. De Bevere; helmteeken twee armen met een zak(?) in

de handen.

Sluiten