Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

284

ontsl. 14 Febr. 1853. Door hare dankbare leerlingen en vrienden.

Voor dit monument liggen zerken met de volgende opschriften.

369. Een merk tusschen de letters P. en I.

370. Een merk tusschen de letters D. I. B.

371. Hier leit begravë Neeltgen Cornelisdochter va Haerlë de huysvrowe va MaerteCornelisz. starf den 4 April, anno 1593.

372. Wapen: drie ruiten (1 en 2); helmteeken driestruisveeren. Om het wapen de letters D. I. B. N.

begraven cappeteyn

soon bij nacht is

n den 18 Augustus 1636.

373. Hier leggen begraven Ds. Abraham Willet en deszelfs echtgenoote Catharina van der Tuuk.

374. Hier ligt begraven de Hr. Abraham Willet Junior.

375. Hier rust en zijn begraven de Heeren Leonard Venroy overleden den 29 Mey 1808 en Albertus Venroy overleden den 30 Octobr. 1811.

376. Susanna Trist.

377. D. I. 1756.

378. B. Overwesel.

379. Hier leyt begraven Hendrick Gerretsoon van Rinevelt oudt Borgermeester gerust den XXIIen Martii 1641. Noch leit hier begraven Elisabet Gerrits van Rinevelt sijn dochter gerust den 11 Decembris 1642. Noch hier begraven Catharina Gerrits van Rinevelt gerust den .. Novembris

380. R. Bastiaansen. (Tweemaal.)

381. Harmen Cincq.

Sluiten