Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

302

sicilie etc. rex^archidux Aust., Dux Burgudiae, Braban., Gelriae etc, comes Flad., Han., Holladiae, Zela"etc. ac dns Phrisiae etc, P. !P. clementissimus religiosissimus princeps ad aedis hujus decorandae ergo donavit, cujus tronus tanquam Sol totum comptens orbem stet in sempiternum. Servatoris J. Christi Drïï Ao. 1557.

Dirk Crabeth fig. et pinx. Goudae. (De herstellingskosten voor dit glas werden geschonken door Mevr. de Wed. G. J. Steens Zijnen geb. Van der Does anno 1911.)

8. De voorstelling van den kerkroover, die gestraft wordt van de Engelen. 2 Mach. 3.

(Dit glas is een geschenk van hertog Eric van B runs wijk.) Onder de voorstelling leest men:

Illustriss. Ericus Dei gratia dux BrunswicensisetLuneburgensis, princeps imperii, Baro Lysfeldi, Dns. in Woerden & Catholicae religionis ergo D.D. 1566.

Hieronder de hertog knielende, terwijl achter hem de H. Laurentius staat. Vóór hem zijn wapen, gevierendeeld: I. op rood twee gaande gouden leeuwen; II. op goud een blauwe leeuw; III. op blauw een zilveren leeuw; IV. op rood een gouden leeuw; gekroonde helm; helmteeken een zilveren zuil, waaruit een bos pauwenveeren komt, beladen met een gouden ster (8), tusschen twee zilveren sikkels; voor den zuil een zilveren springend paard.

Boven het hoofd van den hertog: Ex duris gloria.

Aan weerszijden acht kwartieren: Brunchweick Bardund Brandenburg Baden Wolga

Brandenburg Baierenn Sachsen Behmen Stolberg Schwartzburg Dennenmarck Brandenburg Mansfeldt Sagenn Sachsen Baierenn.

Het wapen: Bardund Wolga is gedeeld: I. doorsneden: boven op goud een zwarte griffioen, beneden geschaakt van vijf rijen, rood en blauw; II. op zilver een goud gebekte en gepoote roode griffioen.

Baden is gevierendeeld: I. en IV. geschaakt van vier rijen rood en zilver; II. en III. op goud een roode linkerschuinbalk. Behmen is Bohème.

9. De offerande van den Hoogepriester Zacharias, Luc. I.

Op het glas ziet men de beeltenissen van den schenker Dirk

Sluiten