Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

303

Cornelissevan O u d e wat e r bijgenaamd H e nsb e e k (30 October 1561) met zijne vrouw en vijftien kinderen, w.o. twee priesters en twee nonnen.

Onderaan een wapen gedeeld: I. op goud een roode leeuw, vergezeld van blauwe blokjes; II. op zilver een dorre boom met uitgerukte wortels.

(Lamb. van Noord van Amersfoort inv. et fig. Dirk van Zij 1 pinx. Utrecht.)

10. De Boodschap van Maria door den engel Gabriel.

(Dit venster is een geschenk van Theodorus Spiering van Well, abt van Bern.)

In 1655 werd het venster hersteld door Daniël Tomberg, die er toen ook de wapenen en namen der kerkmeesters op schilderde en een vers ter hunner eere.

Onder de voorstelling ziet men de wapens van:

Mr. Ni claes vanderGraef, heere van Hoogeveen, raed ende burgemeester.

Mr. Anthony V os s enburg raed ende out burgemr. hoochheemraed van Schieland.

(Op goud een zilveren burcht, uit welks ge kanteel den bovenrand een roode vos komt.)

Gerrit Sterre, raed

ende out schepen. (Gedeeld: I. op blauw een gouden ster (8); II. op goud drie zilveren windhonden boven elkaar.)

H a r m e n S i n c q, raed en tresaurir fabrycq.

(Op goud vijf zwarte schijven, 2, 1, 2.)

Albert Maertensz.

Houtman raed ende out burgemr.

(Doorsneden: boven op goud een roode uitkomende leeuw; beneden op zilver een zwarte grond, waaruit

een plant met drie roode bloemen, waaiersgewijze geplaatst, komt.)

Lucas de Vett, raed ende out

schepen. (Op zilver een groene weide, waarop een zilveren gaande stier; in den schildvoet water van natuurlijke kleur; aan weerszijden van den stier een groene boom.)

Sluiten