Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

305

11. De geboorte van Johannes den Dooper. Luc. 1.

(Dit glas werd aan de kerk vermaakt door HermanLethmaet, kanunnik der kerk van St. Maria te Utrecht; geboren te Gouda.)

Onder aan het glas zijn vijf erfgenamen en het volgende opschrift:

Domine Harmae Lethmatis Goudensis inter Sorbonicae Laureae professoris ordine primo ac eeclesiae Trajectensis ad S. Mariam canonico et decano, haeredes monumenti loco posuere. 1562, ultimo Majo.

Aan weerszijden hiervan een wapen: gevierendeeld: I. en IV. op goud een halve roode leeuw, zilver getongd; II. en Kt op hermelijn een dwarsbalk, geschaakt van twee rijen goud en rood, waaruit boven een halve roode goud gekroonde leeuw met gouden tong, komt.

(Lamb. van Noord van Amersfoort inv. et fig., Dirk van Zijl pinx. Utrecht.)

12. De geboorte van Jesus Christus. Luc. 2. Matth. 2.

Colleg. canonic. Wapen: op zilver een roode

S. Salvat. Traiect. dwarsbaIk(Wilhelmus Taets

D.D. anno 1564. van Amerongen, deken van

het kapittel).

Onderaan: Willebrordus en twaalf kanunniken met hunne wapens op een rij naast elkaar:

1. Gevierendeeld: l en IV. op goud een halve zilver gekroonde roodgetongde bruine leeuw; ft en III. op blauw een gouden tweelingsbalk, vergezeld van vier gouden teekenhaken (2 en 2) (Mr. Johannes Schetter of Schatter).

2. Gedeeld: I. op rood een goud gekroonde zilveren ramskop; II. op goud vijf zwarte kolven (3 en 2) (Gerard Ram).

3. Gedeeld: L op zilver een roode dwarsbalk, vergezeld van drie roode ringen (2 en 1); ft op zwart twee gouden gekanteelde kepers (Timannus Moerendael).

4. Op blauw drie gouden schijven (PetrusvanHonthorst).

5. Op goud drie zwarte leeuwen (2 en 1).

6. Op goud drie zilveren messen met zwarte handvatten schuinsrechts geplaatst (Albertus van Buesinchem).

20

Sluiten