Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

313

23. Govert Suys (op blauw drie gouden gewichten, 2 en 1).

24. Dr. Johan de Vrije, raet en secretaris (doorsneden: boven weer doorsneden: 1 op rood drie gouden sterren, 2 op goud een zilveren lelie; beneden weer doorsneden: 1 op blauw een roode ster (6), 2 op rood drie gouden sterren).

25. Lucas de Veth, raet en out schepen (vgl. het venster no. 10).

26. Herbert van der Mey, raet en out schepen (gevierendeeld: I. op goud een zwarte aesculaapstaf; II. op goud een roode burcht; III. op goud een dorre boom; IV. op rood twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken).

27. D. van Groenendijk, raet en schepen (vgl. het venster sub no. 10).

. 28. G. C i n c q, raet en ontvanger (vgl. a. v.).

23. De offerande van den profeet Elia en de voetwassching door Jezus aan zijne apostelen.

Daaronder de schenkster Margaretha van Parma in knielende houding. Vóór haar het wapen in ovalen vorm, gedeeld: I. op goud zes blauwe lelies zoomsgewijze (Parma); II. gedeeld: 1. op rood een zilveren dwarsbalk, 2. gerechterschuinbalkt van zes stukken, blauw en goud.

Domina Margarita ab Austria Divi Caroli V Imp. semper Augusti filia, Parmae ac Placentiae Castriq. et Pennae ducissa, novariaeque domina nee non pro potentisso Hispaniarum catholico rege Philippo fre inferioris Germaniae regens ac gubernatrix Christianae pietatis divinique cultus observantiss. ad ecclesiae hui' ornatu hoe vitrum donavit. Anno Dnl MDLXII.

Onderaan links van den toeschouwer het wapen Van der Does en: De herstellingskosten van dit glas zijn geschonken door wijlen mejuffrouw C. C. J. van der Does anno 1913. (Wouter Crabeth fig. et pinx. Goudae.)

24. Petrus en johannes genezen in den naam van Jezus een kreupele, die om een aalmoes bad, aan de deuren der tempels. Hand, 3.

Sluiten