Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

315

29. De profeet Nathan Koning David bestraffende over zijne zonden. 2 Sam. 12. Aan weerszijden de wapens:

Purmerent.

(Het venster is gegeven door de Ed. Mog. Heeren Staten van Noordholland in 1596; Joachim Uytewaal te Utrecht inv., Adriaan G. de Vrye fig. et pinx. Goudae.)

30. Jonas komende uit de wal visch. Jonas I.

(Dit venster is gegeven door het gilde van de vischkoopers; Dirck Crabeth fig. et pinx. Goudae.)

31. Bileam zittende op eene ezelin. Num. 22.

Bovenaan twee wapens: I. op goud een roode posthoorn; II. op goud een merk.

(Dit venster is door het gilde van de vieeschhouwers geschonken en door een leerling van Dirk Crabeth geschilderd.)

Verder ziet men op verschillende vensters het wapen der stad Gouda.

32. In de kapel vermeld bij de grafzerken nos. 364—367 ziet men een geschilderd venster, waarop middenin het wapen Cool (zie venster no. 22 sub 17) en de spreuk: Decus virtute merendum.

Bovenin de wapens: Cool (op goud drie roode rozen) en Van Ruytenburgh (op zwart een zilveren schild, beladen met een blauwe burcht met twee torens, vergezeld van drie gouden vogels, 2 en 1).

Onder het middelste dezer drie wapens:

Aan weerszijden van het hoofdwapen acht kwartieren: Cool Oom (Oem van Wijngaerden Crimpen Rijswijck

Alkma

Enchuisen

Monickedam

Hoorn Edam

Medemblik

Fundatum anno MDXVI.

(op zilver drie (op zilver

gewende roo- drie goud

deaangezichts- gekroonde

wassenaars, 2 zwarte

en 1) leeuwen)

Sluiten