Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

317

2. Mr. Daniël Willem Lestevenon. 3 Reynier Crabeth (op zwart drie gouden arendsbeenen, 2 en 1).

4. Dr. Gualt. de Moor v. Immerzeel (gevierendeeld: I. en IV. op goud drie moorenkoppen (2 en 1); II. en III. op zwart twee afgewende staande zilveren visschen; hartschild: op goud drie zwarte lelies).

"5. Mr. Jacop van der Tocht (op zilver twee aanziende zwarte bokken, klimmende tegen een boom).

6. Mr. A|d riaan van Groenend ij ck (op goud een blauwe keper, vergezeld van drie roode gestengelde bloemen).

7. Huybert van Eyck (op groen een blauwe rijksappel met gouden band en een rood kruis; beneden een roode ster (6); het geheel tusschen twee zwarte afgewende haken, de haak naar beneden).

8. Theodorejonkkint (op goud een halve roode leeuw).

9. Mr. Wilh. Hd. van Kattenburg (op groen drie zwarte molenijzer, 2 en 1).

Nog bevindt zich in het museum te Gouda, gecatalogiseerd onder no. 123, een wapenbord, hetwelk vroeger in deze kerk heeft gehangen.

Wapen: op blauw een gouden keper, vergezeld boven van

twee gouden sterren (6) en beneden van een groenen boom'op

een grasgrond. A. v. H.

(Het wapen is van de familie De Mey; zie Ned. Adelsboek 1915 blz. 308.)

R. Kath. Kerk te Gouda.

(St. Joseph.)

In den binnenmuur bij den ingang links is een steen, waarop: S. S. Dno Pi o X regnante, Wilhelmina Aurasiaca regnum moderante, R. I. Martens hujus urbis praefecturam gerente,

Sluiten