Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

elk met 4 stukken bewapend, vereenigd door 2 smalle borstweringen voor geweervuur. Er binnen stonden 2 wachthuizen.

Post aan het Nieuwediep. Ook een werk bestaande uit 2 borstweringen dwars j»p den ringdijk van den Diemermeerpolder bij het Nieuwediep, waarvan er één met 4 stukken bewapend was, en verbonden door 2 lage borstweringen. Binnen dezen post stonden 2 wachthuizen.

Post aan den Omval. Een dergelijk gesloten werk als de beide vorige met een frontborstwering, bewapend met 5 stukken die den ringdijk van de Diemermeer, den Amstel en de kade langs den Amstel bestreken. Voor het geval dat deze post vermeesterd werd, was bij de Schulpbrug („Schollebrug" over de noordelijke ringvaart aan den Amstel) een travers gemaakt, bewapend met 3 stukken geschut.

Post op den linker Amsteldijk, op den linker Amsteloever tegenover den Omval. Eveneens een gesloten werk, omringd door een gracht, met 5 stukken ter verdediging van den Amsteldijk en met 2 wachthuizen.

Post aan den Overtoom. Een gesloten werk van onregelmatigen vorm, omgeven door een gracht, waaruit de Amstelveensche weg met 6 en de Sloterweg met de Schinkel met 5 stukken geschut werden bestreken.

Daarbinnen lag de herberg Oud-Place Royal en nog een wachthuis.

Post buiten de Haarlemmerpoort. Deze werd gevormd door het bestaand en vervallen, maar nu weer opgemaakt ravelijn even buiten die poort, dat de Trekvaart naar Haarlem en den weg daarlangs met geschut bestreek, door een borstwering verbonden met een andere borstwering dwars over den zeedijk, die dezen eveneens met geschut verdedigde.

Deze posten waren bewapend met 8- en 12 ponders. Zij waren begin September aöé bezet met troepen uit Amsterdam, de grootste met 200 man. In Februari 1673 werden op eiken post nog 50, op dien bij Jaaphannes 100 matrozen geplaatst.

De stad Amsterdam zelve was omgeven door een bemuurden hoofdwal, na de uitlegging van 1658 voorzien van 26 bastions, waarlangs een breéde gracht. Een kolossaal bouwwerk, want de zware muren rustten op palen en de aarden wallen op meer dan 2400 gemetselde bogen.

Reeds 13Mei waren3„commissarissen van de fortificatiën" benoemd en in Juni nog 3, de meesten leden of oud-leden van de regeering der stad. Hun werd 11 Juni opgedragen de buitenposten te doen maken en kort daarna bruggen, gebouwen en alles wat voor de verdediging hinderlijk kon zijn te doen afbreken, het geschut en andere oorlogsbehoeften naar de wallen te doen voeren, enz. Officieren en ambtenaren hadden hen in alles te gehoorzamen.

Er was groot gebrek aan ingenieurs. In Juni kwam eindelijk te Amsterdam de ingenieur Dumont, die ook elders veel gedaan heeft voor de verdedigingswerken. Hij deed o. a. in elk bastion twee wachthuizen bouwen. Op de groote brug over den Amstel werd een borstwering voor infanterie

Sluiten