Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Aldus werd aan de Republiek gelegenheid gegeven om gedurende maanden het leger te versterken of hever een nieuw krachtig leger te vormen en de waterliniën in een geduchten staat van tegenweer te brengen.

Zelfs werden Woerden en Oudewater, die als ver vooruitgeschoven posten door de Franschen waren bezet geworden, 11 Juli ingevolge bevel van Lodewijk zeiven ontruimd. De Graaf van Hoorn legde daarop in Oudewater weer troepen. Woerden het men onbegrijpelijker wijze onbezet — wat, zooals wij zien zullen ons later veel offers gekost heeft —, misschien omdat men toen nog geen troepen daarvoor beschikbaar had.

De krijgsverrichtingen bepaalden zich dan ook voorloopig tot schermutselingen en strooptochten der Franschen vóór de hnie en enkele aanvallen op werken, waarvan de meeste echter mislukten.

Toen van Hoorn de wegen van Hoenkoop naar de Goejanverwellesluis het doorgraven onder dekking van troepen, werden deze in de eerste dagen van Juh door de Franschen aangevallen, die echter spoedig op de vlucht gejaagd werden.

Op verzoek van Prins Maurits had Amsterdam in de laatste dagen van Juh het slot Kronenburg aan de Vecht bij Loenen door omstreeks 200 man en het slot Loendersloot aan den Angstel door 30 man doen bezetten. Luxembourg zelf rukte 1 Aug. met 1500 man en eenig geschut uit Utrecht en maakte zich van die kasteelen meester, naar de Regeering van Amsterdam schreef „'bij mancquement van canon en cruyt". Wat van de bezettingen niet gesneuveld was, nog ongeveer 200 man, werd gevangen genomen en naar Utrecht gevoerd. Kronenburg deed Luxembourg in de lucht springen.

Het Huis te Jaarsveld werd door de Franschen geplunderd en verbrand.

Kleinere strooptochten werden ook wel van Nederlandsche zijde ondernomen, o. a. door ruiters uit het leger te Bodegraven tot onder de poorten van Utrecht en zelfs tot op de Veluwe, waarbij zij vele vijanden doodden en gevangenen maakten.

Den 18en Augustus deed de vijand een aanslag op Gorinchem. Maar hij werd door de troepen die Wirtz hem tegemoet zond, teruggeslagen. Den len September vermeesterde Wirtz het kasteel Poederooien, dat door de Franschen bezet was.

Toen 300 Franschen een tocht naar Kamerijk beproefden, geraakten zij slaags met troepen die opgesteld waren bij het Woerdensch Verlaat, moesten daarop terugtrekken en werden van daaruit achtervolgd, ook door cavalerie, tot de Jannebrug t. O. van Woerden. Na een gevecht aldaar trokken de vervolgers met buit beladen de stad Woerden binnen.

Ook op een tocht naar Loopik en IJselstein werden de Franschen geslagen en op de vlucht gejaagd.

Nog vele dorpen moesten het in 't laatst van September bij de strooptochten des vijands ontgelden, o. a. Loopik, Loopikerkapel, Benschop,

GESCHIEDKUNDIGE ATLAS.

3

Sluiten