Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

Fig. 583. Siena. Detail kroonlijst van P. Piccolomini. (Naar Alinari).

waren prachtvolle monumenten geschapen. De drang, door de opdrachtgevers op bouwmeesters van minder groote capaciteiten uitgeoefend, was de oorzaak, dat getracht werd steeds meer de grootsche meesterwerken te overtreffen. Dat niet sneller de bouwkunst ontaardde naar het schilderachtige, is te danken aan Bramantes schoonheidsprinciepen en aan een aantal meesters, die theorieën uitgaven over proportiën en schoonheidsleer, gebaseerd op groote ruimteontwikkeling, en gesteund door opmetingen naar de klassieken. In dit tijdvak vinden twee groote stroomingen in de bouwkunst hun oorsprong, die in den loop der tijden steeds meer uiteenloopen, n.l.

4.

3. a. De strenge richting, volgens de wetten van Vignola (1507—1573) en Palladio (1518—1580). Vignola gaf b.v. een werk uit met de bouworden, een boek, bestaande uit teekeningen, die de verhoudingen ophelderden, met korte beschrijving, die ieder minder bekwaam architect direct kon overnemen, waarvan langzamerhand nuchterheid en schematiseering, gekenmerkt door voorname koelheid het gevolg waren.

b. De vrije richting, waarbij de elementen steeds vrijer en willekeuriger werden toegepast, en aan het hoofd waarvan Michel Angelo ging, de grondlegger van den Barokstijl, die in alle Europeesche landen de Renaissance zeer snel verdrong.

4. In het Renaissance tijdvak trad de burgerlijke bouwkunst meer op den voorgrond dan de kerkbouw; overi-

Fig. 584. Italiaansch stofpatroon, 2e helft van de 15e eeuw.

Sluiten