Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

564

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

Fig. 612. S. Francesco te Ferrara.

tengevolge van de veiligheidseischen, die er aan gesteld werden. Droegen de stedelijke twisten er het hunne toe bij, om door torens op de hoeken en grachten de paleizen te maken tot versterkte vestingen, evenals dat in de Gothiek het geval was, toch is er reeds van af het begin der Renaissance een streven te zien naar gemak en doelmatigheid.

De paleizen, regelmatig van aanleg, j vormen een naar buiten afgesloten ; geheel, parend de nuttigheidseischen Fig. 599 a ; aan het schoone. Om een of meer j binnenplaatsen, hof genaamd, die het Fig. 599 j.

fm;r ,rif;*j : centrum, en ook het fraaiste deel vormen van het paleis, openen de verdiepingen met arcaden naar het midden; naar de straat- Fig. 607. Fig. 597. zijde zijn ze afgesloten door zware gevels. Van uit den hof, die steeds rechthoekig is, ook al

moeten de vertrekken en vestibules daardoor j scheefhoekig worden, is de geheele distributie : der vertrekken duidelijk te onderkennen, wat j niet het geval is van af de straatzijde, waar j slechts de verdieping indeeling spreekt door : vensters, en de ingang door een portaal.

In de verschillende groote steden hebben de paleizen een eigen karakter; deze steden vormen centra, de omliggende plaatsen volgen een zelfde paleistype, ook al door de werkzaamheid van den architect en zijn volgelingen. Verhuisde een architect, dan bouwde hij in zijn nieuwe omgeving, b.v. te Rome, in Florentijnschen geest. 11. HET PALEIS TE FLORENCE (en ook Siena, Bologna, Ferrara en Urbino) is om een, Fig. 599 a. door zuilenhallen met bogen geopenden hof gebouwd. Een portaal geeft toegang. De gevel is vlak, zonder voorspringende partij. De vensters beneden zijn vierkant en klein; die van de

Fig. 613.

Console in den hof van Palazzo Gondi, te Florence.

Sluiten