Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

567

Ook bestaan er in Rome gevels uit de Hoog-Renaissance, met rustica aan de benedenverdieping, of op de hoeken van het gebouw, zonder pilaster- of halfzuilenindeeling. Hieraan vormen de vensters het hoofdmotief van den gevel. De vensters zijn dan afgedekt door een driehoekig of segmentvormig tympan, rustend op pilasters of zuilen, die naast de vensters zijn aangebracht, en even hoog zijn als deze. De vensters zijn echter zoo toegepast, dat toch het muurvlak het meest spreekt.

15. Het paleis van de groote Fig. 603. orcfe. In de Laat-Renaissance werden lanas den aevel aror

Fig. 616. Villa Medici te Rome, 1574, door Annibale Lippi.

werden langs den gevel groote zuilen aangebracht, doorloopend over de geheele hoogte, die als het ware de verdiepingen samentrokken. Deze bouwwijze, veel toegepast vooral door Palladio, wordt de Groote orde genoemd, waarvan o. a. in Vicenza, Genua en Milaan voorbeelden worden gevonden.

Van de geschilderde gevels zijn de meeste nu verdwenen. Vooral in Noord-Italië werd gaarne aan knappe schilders gelegenheid gegeven, heldere en kleurige, maar ook toon in toon (als navolging van reliëfs) geschilderde friezen en paneelen op de gevels aan te brengen.

Van de scrafitto-gevels zijn alleen deur- en vensteromlijsting werkelijk reliëf; de verdere decoratie is deels vlakornament, deels geïmiteerd reliëf.

Met reliëf bepleisterde gevels zijn zeldzaam; het reliëf bepaalt zich meestal tot enkele zwaar georneerde lijsten en enkele paneelen tusschen de vensters.

In de nabijheid van de steden werden villa's gebouwd, deels voor een kortstondig verblijf, Fig. 602. deels voor een meer langdurig verblijf van de bewoners op het platteland. Toch werden geen boerenhuizen nagebootst, al vormt de villa uit de Italiaansche Renaissance ook het centrum van een landbouwbedrijf. Dikwijls aangelegd op het hoogste punt van een geaccidenteerd terrein, ontaardt dè villa nimmer in een burcht met muren, grachten en bastions; maar wel vormen de parken er omheen met hun vijvers, fonteinen en cascaden, met hun terrassen, bloemperken, pergola's en boompartijen een belangrijk deel van het geheel, terwijl de

Sluiten