Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

570

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

de koepel of de trommel rust, aansluiten. Als dan ten slotte door Bramante de vier kruisarmen nog rond worden beëindigd, is in deze naar alle vier richtingen volkomen afgesloten ruimte het volmaakte bereikt.

d. In de Laat-Renaissance zijn Fig. 600. 2. centraal bouw en axiale stelsel tot

één geheel verbonden, door dat de eerste het koorgedeelte, het laatste het schip omvat.

De kruisingskoepel zelf is

e. onzichtbaar, overdekt door een dak, naar het voorbeeld van het baptisterium te Florence, waarbij de muren, die het dak dragen, door arcaden zijn verfraaid, of

f. zichtbaar, waarbij de koepel- Fig. 580. mantel dubbel is. Boven den vierkanten onderbouw rust op pijlers de tamboer, geleed door zuilen, pilasters

en vensters, terwijl bovenop de lantaarn rust. Uitwendig is dus de inwendige distrubutie duidelijk te onderkennen.

18. Het AXIALE STELSEL is een

■■■ ii : verdere ontwikkeling van het middel-

I Fig. 619. Bibliotheek van S.Marco te Venetië. (NaarEvers), j eeuwsche. Het grondplan is volgens

.......................>....ï een Latijnsch kruis, met rechthoekige

afsluiting van de kruisarmen, ook, meestal, van het koor. De inwendige ruimte is overal even hoog, met vlakke of gewelfde zoldering, en vergroot door diepe nissen in de muren of ver uitspringende kapellen. Boven de kruising verrijst wel een koepel, doch deze vormt niet zoozeer het architectonisch zwaartepunt van het gebouw als bij het centrale stelsel. De kerken volgens het axiale stelsel zijn éénbeukig of drie- en vijf beukig.

a. Eenbeukige kerken zijn overwelfd, of horizontaal afgedekt; bij horizontale over-Fig. 600. 1

welving zijn casetten aangebracht, later vervangen door schilderwerk, nog later door pleisterornament. Het koor is het rijkste deel; komt somtijds een eenbeukig transept voor, dan kan boven de kruising een koepel verrijzen. Na ongeveer 1550 zijn eenbeukige

Sluiten