Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

574

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

• terwijl de zijgevelmuren meestentijds onafge¬

werkt blijven, alleen door in pilasters veranderde lisenen weinig karakteristiek slechts de inwendige traveeën uitwendig aangeven. Deze pilasters verschijnen eerst in de 16e eeuw. De pilasters, die den gevel indeelen staan ver van elkaar, springen weinig voor en dragen zwakke lijsten; tengevolge waarvan de gevels een Fig. 612. armoedig uiterlijk hebben.

Wordt een voorhal gebouwd, dan strekt deze zich ter halver hoogte van de verdieping over het geheele front uit, en als deze voorhal dan nog bestaat uit twee bogenhallen boven

elkaar, is van de inwendige distributie in t j Fig. 623. Uit den hof van Pal. Farnese te Rome. j geheel niets meer te zien.

(Naar Evers). • °

:.....»...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" In Rome draagt de gevel dikwijls het karakter van een triomfboog, of wordt, door middel van doorloopende pilasters over de geheele gevelhoogte met toepassing van een fronton, een Romeinsch tempelfront geïmiteerd. In Venetië bracht Palladio, in de 2e helft van de 16e eeuw, zuilen over de geheele hoogte aan; ze droegen een fronton voor den middenbeuk, en twee halve frontons markeerden de daken van de zijbeuken.

De moeilijkheid van een sprekend front verviel bij het centrale stelsel, waarbij naar alle richtingen het aspect hetzelfde kan zijn.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

VROEG-RENAISSANCE, BURGERLIJKE BOUWKUNST. 20. Florence. In 1440 werd door Filippo Brunellesco (1379—1446) het Palazzo Pitti Fig.579,604. begonnen. Gelegen op een hoog terrein is het van buitengewoon groote afmetingen. De drie verdiepingen omvatten oorspronkelijk 7 vensters in de breedte. In de 16e eeuw werd de bouw uitgebreid door L. Fancelli, en in 1570 de zuilenhof met rustica zuilen door Bartolomeo Ammanati voltooid. Na 1620 bouwden Giulio Parigi enAlfonzo Parigi het gedeelte met 2 verdiepingen erbij, terwijl de beide voorspringende zijvleugels in 1783 werden gebouwd, en voltooid in de 19e eeuw.

De gevel is naar boven verjongd door lichtere rustica; lijsten ontbreken en zijn vervangen door balkons langs den geheelen gevel waarin regelmatig rondboog-vensters en portalen zijn aangebracht. De inwendige versiering is van Pietro Cortana, in de eerste helft van de 16e eeuw.

Sluiten