Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

634

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

Fig. 692. Venstersysteem van den Friedrichsbau.

(Naar Sauerwein und Rosenberg).

kasteel werd gebouwd is van invloed op het meer of minder toevallig onregelmatige van de binnenplaatsen, die gewoonlijk twee in aantal zijn, bij de kleinere één.

Als woning zijn de Duitsche kasteelen niet praktisch en gemakkelijk ingericht. Wel is er meestentijds een groote ontvangsalon als feestzaal aanwezig, maar de rangschikking van de vertrekken is alweer een toevallige, en niet zooals in Frankrijk, gemakkelijk en bewoonbaar.

De gevels vertoonen geen regelmaat of symmetrie, doch toeval en willekeur beheerschen de indeeling ; blijkbaar zijn Fig. 698. de bouwmeesters niet tegen de opgaaf opgewassen, en vestigen ze meer hun aandacht op de détails dan op den gevel als geheel.

Vooral de portalen, erkers en topgevels mochten zich blijkbaar in de volle aandacht van de architecten verheugen. Vertoonen de gevels evenwel toch een zekere eenheid in détails en geheel, dan is zeker een Italiaan de bouwmeester geweest.

Naar de hofzijde zijn de gevels geopend door arcaden op alle verdiepingen, die als verbin-

Sluiten