Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

694

DE BAROKSTIJL.

Fig. 774. 1. Ballusters van Pal. Cernitto teBitonto. 2. BallustersvanS.S. Domenico e Sisto te Rome. 3. Pal. Montpensier te Bologna. 4. Pal. Sylos-Sersale te Bitonto. 5. Hek te Frascati bij Rome. 6. Pal. Fironi te Sulmona.

sommige overdrijvingen, op zich zelf een geheel. Beschouwd in verband met den toenmaligen maatschappelijken toestand, blijkt, dat deze richting volmaakt in den smaak viel van den kunstenaar, zoowel als van den opdrachtgever. Om een objectief oordeel te kunnen vellen zou men zich een schitterende Lodewijk XIV zaal, met de zware stuc-zolderingen en pathetische schilderingen, aangekleed moeten denken met de zware, gedeeltelijk vergulde meubelen, waartusschen de menschen zich bewegen in weelderige kleeding en haartooi,

Sluiten