Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

710

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

toe in de richting van ingang naar koor. En, waar de uitvoering in marmer te kostbaar mocht wezen, vond pleister een toepassing. Overigens behoorde de beeldhouwkunst volkomen bij de inwendige decoratie; de marmeren, gipsen, of gekleurde houten heiligenfiguren, met hun als door den wind bewogen zwierige kleeding werden dan ook ter plaatse ontworpen Fig. 781. en uitgevoerd. En ten slotte werd het inwendige voltooid door zoo fantasievolle altaren en kansels, dat het den beschouwer voor komt als waren de uiterste grenzen der uitvoeringsmogelijkheid reeds overschreden. PALEISBOUW.

4. Het grondplan gaat zich in de lengterichting uitbreiden, terwijl de diepte-afmeting kleiner wordt. In verband hiermede wordt de beteekenis van den hof minder, en dikwijls vervalt hij geheel, of wordt hij slechts aan één zijde toegepast. In den regel worden de zuilen vervangen Fig. 787. door pijlers.

Door dit langer worden van den gevel heeft een wijziging plaats in het uiterlijk. De rustica-indeeling, het voorname Renaissancemotief, verliest zijn beteekenis; indien de gevel niet wordt opgetrokken uit een gelijkmatig gekleurde zandsteen, wordt hij dan toch egaal Fig. 790.

Sluiten