Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

746

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

ornament, dat zwaarder wordt dan in de Renaissance, en onder Lodewijk XIII Style Auriculaire heet, wordt minder aan de gevels dan aan het inwendige toegepast. Het maakt omstreeks 1650 plaats voor klassieke motieven. De wanden, inwendig, zijn ingedeeld door pilasters; de lijsten zijn echter niet cornissend, en evenmin zijn de tympans nog gebroken. Pleister, in goud en kleur, vervangt geheel de houten zolderingen, terwijl overigens minder reliëf, doch meer geschilderd ornament wordt toegepast.

DE BLOEITIID VAN DEN BAROK. 5. De grootmeester, die in zich het Louis XIV tijdperk vertegenwoordigt is Charles Lebrun (1619—1690), wiens werken on-

middelijk aansluiten bij die van den Italiaan Cortona. Als schilder en beeldhouwer tevens, volgt hij de richting van de schilders Vouet en Poussin, die beide in uitgesproken barokke richting werken. Lebrun kan gelden als de schepper van den Louis XIV stijl in zijn volle pracht, die eenheid wist te brengen in architectuur, beeldhouw- en schilderkunst, en tevens de kunstnijverheid beheerschte in haar vollen omvang van kostbare materialen en moeilijke technieken.

Weelderig, zonder overladen te worden als soms de Italiaansche Barok, blijft hij in zijn grootsche werken aan het inwendige van Versailles toch gebonden en beschaafd van opvatting, zij 't dan ook meer naturalistisch dan de gelijktijdige Italianen.

Naast hem werken in de vroege Louis XI Vperiode de volgende kunstenaars: Claude Perrault (1613—1688); Frangois Blondel (1618—1686); Pierre Cottart; LiberalBruant (1637~ 1697) en de ornamentisten Jean Bérain (1638—1711), Jean Marot (f 1679) en Daniël Marot (1650—1712), waarvan de zoon de belangrijkste van de twee is.

De steeds voortdurende vreedzame strijd tusschen klassicistische en barokke richting zou nu Fig. 845. tot uiting komen in een prijsvraag voor den Oostvleugel van het Louvre. Onder de talrijke deelnemers waren onder meer ook Levau, Lemercier en Mansart. Als scheidsrechter

Fig. 823. Chateau de Maisons. (Naar foto Brinckmann).

Sluiten