Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

768

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK

i Fig. 846. Stanislausplein te Nancy. (Naar photo Neurdein). ;

Mansart's uitbreiding van het Kasteel Blois bleef onvoltooid; eveneens werd de in Fig. 815. 1645 door Mansart begonnen kerk Val de Grace te Parijs later door Lemercier en Lemuet voltooid. Deze kerk vormt het belangrijkste deel van een abdij en vertoont in grondplan eenige gelijkenis met II Gesü te Rome, doch de koepel neemt bij Mansart's ontwerp een belangrijker plaats in. De koepelruimte is achthoekig, met vier groote en vier kleine zijden, met de kruis-traveeën aansluitend aan de groote achthoekszijden. De ingang wordt gevormd door een streng klassieken vierzuiligen tympan-porticus. De koepel-tambour is even breed als het front van de kerk; de sterk verhoogde buitenkoepel is van hout.

Ten slotte bouwt Mansart nog op kerkelijk gebied de kleine kerk Dames de Sainte Marie (1632—1634) waarbij hij poogt een centraalbouw te ontwerpen, uitgaande van den cirkel; en de S1 otkapel van Trènes. Een zeer goed type van vroeg-barokken stijl levert het van 1627—1636 gebouwde Raadhuis te Reims. De benedenverdieping is rustiek, met Dorische halfzuilen; op de tweede verdieping met Jonische halfzuilen, volgt een rijke kroonlijst met afwisselend groote en kleine lucarnen. De van nissen voorziene middentravée is door een topgevel bekroond, terwijl het balkon over de drie travéeën van de middenrisaliet doorloopt.

13. Bloeitijd van dén Barok.

Van 1662 af is Lebrun werkzaam aan het interieur van Versailles, en van nu af begint Fig. 825, ook de Fransche meubels tijl een Europeesch karakter te verkrijgen, vooral als na 1667 de 826, 840. manufacture des gobelins wordt vergroot tot een manufacture des meubles. Lebrun was onder meer binnenarchitect van de zalen in den Noord-Oost-vleugel. Zeer mooi was b.v. de

Sluiten