Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

774

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

j inaana. aan de koorziide is

een ovale kleinere koepelruimte aangebracht.

De koepel van den Döme des Invalides is gelukkiger van vorm dan die van de kerk Val de Grace, doordat tusschen den tambour en den koepel een kleinere, terugspringende tambour is ontworpen, die, evenals de fraaie spitse lantaarn, het

: „ * >ü ,r ui .,,,„ ,-,Cc\ n- j : geheel slanker maakt.

S Fig. 852. Charles Cressent (1678—1755). Regence-commode. : v

• ; De Régence-Stijl.

De eerste sporen van Rococo komen tot uiting in den tabernakel in de kerk St. Germain des Pr és te Parijs, welke tabernakel ontworpen werd door Oppenort. In denzelfden stijl werd het inwendige van de in 1675 begonnen kerk St. Sulpice voltooid, evenals het prachtige Fig. 833. Palais Royal van den regent, dat helaas in 1871 door de revolutie werd verwoest.

In 1704 bouwde Robert de Cotte het Hötel de Richelieute Parijs, en in 1714 Aubry het HöteldeConty (nu ministerie van oorlog). De tegenwoordige Fransche bank, vroeger Hötel de la Vrillière, te Parijs, werd van 1713—1719 gebouwd door Robert de Cotte; oorspronkelijk een werk van F. Mansart werd in 1809 dit hötel geheel veranderd in den tegenwoordigen toestand. De hierin bewaard gebleven galerij van De Cotte en Vassé is door Questel geheel gereconstrueerd. De betimmering is van hout, met Korinthische pilasters en vergulde kapiteelen. Tusschen de pilasters hangen schilderijen in vergulde lijsten, boven en beneden aan de hoeken afgerond, evenals de hoeken van het vertrek, in welke hoeken nissen zijn ontworpen met beelden. Het door gecassetteerde ribben ingedeelde tongewelf is eveneens beschilderd. De door rechthoekige velden ingedeelde lambri is hoofdzakelijk wit met goud gekleurd.

De groote zaal in het HöteldelaFare, van De Cotte vertoont een decoratie, waarin de pilaster reeds geen kapiteel meer heeft, doch dit is vervangen door een console-motief. Tenslotte verdwijnt ook deze aanduiding van pilasterkapiteel in het Hötel de Soubise, hetwelk reeds behoort tot den ontwikkelden Rococo. 14. De Rococostijl.

Vooral in Versailles is Robert de Cotte werkzaam; zeer bekend zijn de Salon du Conseil, het slaapvertek van Lodewijk XV, en het Cabinet Louis XVI, waarvan het laatste wel het meest geslaagd is. Het te Straatsburg misschien door hem gebouwde Slot Rohan, 1728—1741, de aartsbisschoppelijke residentie voor kardinaal de Rohan, is nu Universiteitsgebouw.

Sluiten