Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

785

gewijzigd naar plaats en omstandigheden en dikwijls met weglating van den dwarsbeuk. Steeds wordt boven de koorruimte een koepel op pendentiefs en tambour aangebracht, terwijl het tongewelf is ingedeeld door ribben, en de pijlers van het interieur zijn geleed door er tegenaan geplaatste Korinthische pilasters. De versiering bestaat uit in pleister gemodelleerde naturalistische akanthus- en plantmotieven in goud en wit. Als aanpassing aan de omstandigheden moge gelden het aanbrengen van twee Westtorens.

b. Italianen, niet-Jezuïten. Bij deze is de opvatting meer in den geest van Borromini, met zware details en dieper reliëf. Zelfs bestaande

m

> Fig. 866. Zittau in Saksen. Peter en Paulskerk,

• portaal, 1696. (Naar Bau- und Knn»tdenkmltler In Saksen).

Fig. 865. Detail van het Ministerie

Romaansche kerken, die toch uitmunten in eenvoud en juist stijlbegrip, worden op deze pompeus-Barokke wijze getooid.

c. Duitsche bouwmeesters. Behalve centraalbouwwerken komen meestentijds kerken voor volgens Latijnsch-kruisgrondplan ingedeeld. Een streven is kenbaar naar afwijkende kruisingsvormen, meestal rond of ovaal, terwijl de transeptarmen eindigen in absiden, en het tongewelf is vervangen door koepelgewelven. De kroonlijst boven de boogopeningen naar de hooge zijkapellen rust op de boogtoppen en is dan recht; of volgt de booglijn ook arcadevormig, met tusschen de twee bogen telkens een stuk rechte lijst.

Sluiten