Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., Z WITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

789

Fig. 871. Middentravée van het vroegere keizerlijk slot Belvédère te Weenen (1693—1724).

waar uitgeweken Hugenoten werkzaam waren (slot Nymphenburg bij München, met een gevel van 600 M. lengte). Daar het aantal verdiepingen minder groot was, kon minder nadruk worden gelegd op het trappenhuis, dat trouwens breeder werd, met grooter aantrede, en overigens rijk genoeg bleef van opvatting. De bewoonbare vertrekken verhuisden, evenals de ontvang- en statiezalen, naar gelijkvloers, en wonnen aan behaaglijkheid en intimiteit. De Rococovormen waren voor de versiering de aangewezene. Meestal waren de vleugels gebogen. Fransch zijn ook de lange galerijen. Terwijl b.v. slot Brühl en Würtzburg, door hun Franschen parkaanleg met terrassen, muren, ballustraden, bordestrappen, beelden, paviljoens, eremitages, oranjerieën, grotten en hagen, een complex vormden van groote uitgestrektheid.

Sluiten