Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

818

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL.. OOSTENR.. ZWITSERL. ^J^^^^^^Z

: ZWITSERLAND.

! In Zwitserland oefende de Italiaansche bouwkunst | minder invloed uit dan in Oostenrijk en Zuid-Beieren. | Kenmerkend zijn de hooge zijbeuken. Een tweetal kerken 1 hier zijn van belang, n.1. in het kanton Schwyz te Einsiedeln, \ de stichtskerk, door Kaspar Moosbrugger | (1656—1723); van deze driebeukige kerk neemt een achtI hoekige kapel met zwaren middenpijler bijna de breedte I van de geheele kerk in-. Het inwendige werd door de | Münchener broeders Asam zeer rijk versierd. En de \ Stichtskerk te St. Gallen (ten Zuiden van het Boden- Fig. 877.

• meer) door Peter Thumb uit Constanz en Ferdinand \ Beer tusschen 1756 en 1767 gebouwd. Van deze drie5 beukige kerk is de koepelruimte bijna evenbreed als het

• geheele ruim, terwijl de zijbeuken eromheen loopen. Ook I deze kerk munt inwendig uit door prachtige Barok en | Rococovormen.

I WURTEMBERG. | Kerkelijke bouwkunst.

{ De Praemonstratenser abdij met kerk (1717 — 1724) te I Weiszenau zijn het werk van Frans Beer; de kerk heeft eenbreeden

• middenbeuk en smalle zijbeuken. De zelfde bouwmeester ontwierp de .« Kloosterkerk te Wemoarfen (1715-1722), een lange kerk met

I Fig 901 Koepel van het slot | zeer smalle van voor naar achter doorloopende zijbeuken, een centralen j Chariottenburg bij Berlijn (1705). j koepel met dwarsbeuk en apsiden. In den gevel staan twee torens. !..............••«••••••••••••••••••••••••"' Het inwendige is het werk van Italianen en een lid van de familie

Asam. De stadskerk te Ludwigsburg werd door Johann Friedrich Nette (f 1714) gebouwd. Tusschen 1727 en 1733 kwam de Bedevaartskerk te Steinhausen, met een elliptisch grondplan, onder leiding van Dominicus Zimmermann tot stand. Fig 897. 1. Twee zeer fraaie kloosterkerken zijn die te Zwiefalten en te Wiblingen. De eerste.

door Johann Michael Fischer, verrees tusschen 1738 en 1765. Naast den breeden middenbeuk liggen aan weerskanten vier kapellen. Boven de kruising met het kleine transept verheft Fig 899. zich een groote koepel. Het inwendige is geheel in Rococostijl gehouden.

De tweede kerk. door J. G. Specht gebouwd (1772-1781). behoort eigenlijk reeds tot de klassicistische monumenten. Achter het vierkante schip volgt de ronde koepelruimte, aansluitend bij een vierkant koor met apsis. Naast den naar buiten uitgebogen gevel staan,

bijna overhoeks, twee fronttorens.

Tot de vele Barok-kerken in Wurtemberg behooren ook nog de kerk op den Schonenberg te EUwangen, door Peter Thnmb, volgen» ontwerp van Pater Jenniger uitgevoerd; de kloosterkerk te Neresfteim

Sluiten