Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü.....BAROKEN ROCOCOIN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL.EN TSJECHO-SLOWAKYE.

819

(1745—1777) van Neumann, met een grondplan, waarin de ellips verwerkt is binnen een rechthoekige begrenzing, en waaraan, na 1753, ook de architecten Wiedemann en Keiler wérkten; en de kerk te Ochsenhausen.

Burgerlijke bouwkunst.

Het slot te Ludwigsburg werd in 1704 begonnen door Johann Friedrich Nette, in navolging van Versailles met een steeds smaller wordenden hof. Ook Donato Giuseppe Frisoni (1663— 1735), een Italiaan, was er aan werkzaam. Bijzonder fraai is de kleine slotkapel.

Tc Stuttgart is het nieuwe slot (1746— 1807) in drie gebouwengroepen aangelegd; ieder der groepen is voorzien van hoekpaviljoens, sprekendemiddenrisalieten en gekoppelde pilasters op de tweede verdieping. Behalve Leopold Retti (f 1751), de ontwerper, werkte Joh. Chr.Dav. Leger aan den bouw, welke later werd overgenomen tot 1768 door den Franschen architect

Louis de la Guêpière

rekening nam.

Bij Stuttgart voert vanaf 1763 het slot Solitude uit. Hij

Fig. 902. Portaal aan den hofgevel van het vroegere Koninklijk paleis te Berlijn. (1691—1706).

, die het trappenhuis en de fraaie marmeren zaal voor zijn

dezelfde Franschman volgens het ontwerp van Johann Friedrich Weyhing is de decorateur van de elliptische middenzaal en meerdere vertrekken. Ook het Fig. 892.

Sluiten