Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

838

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

Fig. 922. Tympanfragment van het paleis, door A. Quellinus.

De Rococo-stijl valt wat buiten ons volksFig. 938. karakter, en vindt dan ook aan het extérieur weinig toepassing; daarentegen zijn nog talrijke interieurs in dezen stijl bewaard gebleven, evenals zeer vele meubelen. 2. De gevels van de burgerlijke woonhuizen blijven smal en hoog. zonder de traditioneele trapgevels echter, die vervangen zijn door bijna Fig. 950. overdadig weelderige kroonlijsten, en die, te samen met den ingang, die vaak wordt samengetrokken met een of meer er boven" liggende vensters, aldus een sprekende middentravée vormend, de overigens deftige en sobere bouwwijze op smaakvolle wijze verlevendigen. Boven den ingang vindt dan nog een balkon toepassing.

Natuursteen wordt plaatselijk aangewend, getrouw aan de traditie. Sokkel, decoratieve

Fig. 923. Paleis te Amsterdam.

Sluiten