Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

840

DE BAROK EN ROCOCO IN BELGIË EN NEDERLAND.

Fig. 926. Mauritshuis, Den Haag.

gaat naar den wand. Soms ook vertoont het middenveld een geschilderde imitatie van schijnarchitectuur, beoogend het vertrek te verhoogen (plafond in het Huis de Voorst, naar Daniël Marot, overgang 17e en 18e eeuw).

De muren zijn met tapijten (gobelins) bespannen, waarop mythologische voorstellingen of landschappen, of wel met goudleer, waarvan de patronen werden ontleend aan Lepautre en Marot.

Aansluitend bij een ruime vestibule en breeden gang is het trappen- Fig. 947 huis gemaakt tot hoofdmoment van de inwendige architectuur. Beelden in nissen, prachtige trapballusters Fig. 948

en leuningen, die meesterwerken vormen van houtsnijkunst, sluiten harmonisch aan met de gepleisterde wandindeeling.

De schouw, van gekleurd en wit marmer, met gebeeldhouwde of geschilderde boezem, is

karakteristiek Hollandsch. Ze geeft zeer in t ] bijzonder den stijl Lodewijk XIV, Régence of | Lodewijk XV aan. De details van de Rococo- ] schoorsteenen zijn, evenals die van het geheele | interieur, voor een groot deel ook weer ont- ] leend aan de ontwerpen van een Franschman, | Juste Aurèle Meisonnier (1623—1750), alles j echter wat minder fijn, vergroofd. Overigens j bevat het ornament alle elementen van den ] Franschen Rococo.

In de vertrekken, met de hooge smalle \ ramen, werden de hoeken afgerond, en de i lijstwerken, vaak ook van de wanden, uitgevoerd in stuc.

Wit voert den hoofdtoon. In het trappenhuis wedijvert de fraai gesneden leuning met die uit het vroegere Baroktijdperk.

Fig. 927. Mauritshuis, Den Haag.

Sluiten