Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BAROK EN ROCOCO

!N BELGIË EN NEDERLAND.

847

Fig. 945. Kast in het Van Loosenhuis te Enkhuizen.

Fig. 946. Middenpartij van het stadhuis te Enkhuizen.

zijgevels gedeeltelijk. Beneden is de gevel rustiek, met rondboog ingang, die door vensters is geflankeerd. Het groote fronton is even breed als de geheele gevel, dat door een reliëf van Rombout Verhulst uit 1662 is verrijkt. Van denzelfden bouwmeester is de Waag te Gouda, in Dorischen stijl, met eveneens een tympan en een reliëf in de tweede verdieping.

In Middelburg is te vermelden de Provinciale bibliotheek, uit 1733, te Maastricht de Vleeschhal (1666).

POORTEN.

In Amsterdam is de Muiderpoort in 1770 door Cornelis Rauws gebouwd op de plaats van de wegens verzakking afgebroken poort van Stalpaert. Van bak- en natuursteen in Dorischen stijl opgetrokken, domineert boven het middengedeelte een fraaien koepel.

Ook Rotterdam bezit in de, eveneens nog bestaande Delftsche poort, in 1770 door P, de Fig. 933 Swart gebouwd, een fraai natuursteenen monument, rechthoekig, met twee halfcirkelvormige vleugels, en met beeldhouwwerk versierd.

Verder bezitten dan nog aardige poortjes Medemblik, het Weeshuispoortje (1785); Leiden, de Morschpoort van Willem van der Helm (1669) in hak- en natuursteen, en van dezelfden bouwmeester Fig. 917

Sluiten