Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

879

de Glypotheek(1816—1830), waarvan de vier vleugels in Renaissance-stijl met beeldennissen, een vierkanten hof omsluiten; de middenpartij van den gevel wordt gevormd door een 8-zuilig Jonisch tempelfront. De in 1833 voltooide Pinakotheek, een schilderijen museum, bevat eveneens Renaissance motieven.

Tusschen 1830 en 1842 bouwt von Klenze bij Regensburg het Walhalla, een museum voor beelden en busten van Duitschlands grootste mannen. Opgevat als Dorische peripteros van 8 bij 17 zuilen, met inwendig een zaal van 54'/a X 15'/a M., overdekt door een schuine kap met drie bovenlichten, verrijst dit mooie bouwwerk op een aantal hooge, door trappen toegankelijke terrassen.

Von Klenze's Ruhmeshalle (1853) te München is een 12-zuilige kolonnade, met op de hoeken voorspringende 4-zuilige periptera-tempeltjes. Het geheel dient als achtergrond voor het reusachtige bronzen Bavaria-beeld. Een prachtige afsluiting van een breeden weg vormt de in 1862 voltooide groote poort, de Propylaeën; tusschen twee als pylonen werkende torens ligt een 6-zuilige Dorische doorgang. Dit bouwwerk is, niettegenstaande de verwerkte gegevens, buitengewoon oorspronkelijk van opvatting.

Karl Ferdinand Langhans (1781— 1869) was de verbouwer van het theater te Breslau en ontwerper van het theater te Leipzig.

■•■•■•■•■■■■■■■■■■■■■uiuMiuuiiiiiiiiiijiuiiiii^Miiii Weenen. Joh. Ferd. Hohenberg von

Hetzenberg (1732—1790) bouwt in 1775 in het park van Schönbrunn de G1 o r i e 11 a. Het is een decoratieve booggalerij met middenpartij, waarin nog sterk Barokke neigingen tot uiting komen.

Peter von Nobile, een Zwitser van geboorte (1774—1854), bouwt in Dorischen stijl de Burgpoort; het 72 M. lange front heeft twee voorspringende hoekpartijen, 4-zuilig tusschen anten; boven de vierzuilige middenpartij is een attiek geplaatst. In het volkspark copieerde hij in

Fig. 979. Huis in de Langgasse te Danzig, èinde 18e eeuw. (Naar P. Mebes).

Fig. 980. Oude Museum te Berlijn.

1824 een Theseustempel.

Sluiten