Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

895

Ten slotte dient nog even gewezen op een nieuwe stijl, die door Victor Horta werd geschapen, bij ons meer bekend door de werken van Van der Velde, onder den naam van Vermicellistijl, en die nu reeds weer tot het verleden behoort.

ITALIË.

Zeer sterk ondergaat dit land den invloed van de andere Europeesche staten.

In Milaan wordt in 1865 aangevangen met den aanleg van het Camposanto, in Italiaansche Vroeg-Renaissance opvatting. De ontwerper was Carlo Maciacchini (1818 — 1891). Het in 1871 voltooide Spaar-

Fig. 1002. Synagoge te Florence.'

Fig. 1001. Gebouw voor kunsttentoonstellingen

te Rome. (Naar Joseph).

bankgebouw, opgevat als een rustiek paleis, is van Giuseppe Balzaretti (1801 — 1874).

Het voornaamste Noord-Italiaanschebouwwerk is de van 1865—1877 gebouwde Galerij Vittorio Emanuele door Fig. 1004. Giuseppe Mengoni (1820—1877). In Griekschen kruisvorm zijn de met ijzer en glas overdekte winkelstraten, respectievelijk lang 195 en 105, en breed 14.5 M. op het kruispunt gekroond door een hoogen 8-zijdigen koepel, eveneens van ijzer en glas. De vier verdiepingen van de winkels zijn ingedeeld door pilasters en karyatiden, terwijl vele Renaissance motieven zijn verwerkt. De prachtige ingang aan het Domplein vormt een schitterende triomfboog.

C a m i 11 o B o ï t o, de schrijver van de geschiedenis van den Dom te Milaan, maakt tevens veel

Sluiten