Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

898

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.:

Fig. 1006. Barcelona. Ingangspaviljoen van het Pare Guëll.

Fig. 1007. Barcelona. Woonhuis.

(Naar N. K. Baustil).

Napels. Ernesto di Mauro bouwt in 1891 een galerij, die echter de vergelijking met die.te Milaan niet kan doorstaan. De Universiteit is een grootsch, in Renaissance stijl gehouden bouwwerk van den in 1898overleden bouwmeester Pietro Paolo Quaglia. Belangrijk zijn ook nog het Zoölogisch station, door Cav. Oscare Capocci, en de Beurs, in Palladiaanschen geest opgevat door A. Guerra.

Messina. Een der mooiste begraafplaatsen is het Camposanto, van den in 1885 overleden architect Leone Savoja.

Palermo. Een van de fraaiste schouwburgen, ten minste wat het grondplan betreft, is het door Giov. Battista Filippo Basile (1825—1891) in 1897 gebouwde Teatro Massimo. Het werd door zijn zoon Ernesto Basile voltooid.

SPANJE.

Madrid. In Spanje werden achtereenvolgens alle vroegere inheemsche bouwstijlen weer toegepast. De beroemde Basilica dinuestraSenora de At ocha (Pantheon de hombres ilustres) is Neo-Romaansch; deBuenSuceso Gothisch, doch met koepel met tamboer; de San Firmin de los Navorros vertoont de mudejaarstijl, terwijl ten slotte, na de herstelling van het Alhambra de Moorsche stijl zich in een grooten voorkeur mocht verheugen.

De Plaza de Toros (stierenarena, 1874), door Emilio Rodriguez Ayuso (geboren 1845) en Alvarez Capra, is sober, maar zuiver Spaansch. Moorsch daarentegen is de

Sluiten