Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

918

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST. «

Fig. 1032. Detail van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Met A. L. van Gendt (4/ 1901), den ontwerper van het Concertgebouw, samen bouwt Cuypers in 1889 het Centraalstation, in hetzelfde materiaal, maar lang niet zoo geslaagd.

Renaissance motieven verwerkte ]. L. Springer (y 1915) aan den Stadsschouwburg, evenals A. W. Weissman aan het Stedelijk museum, waarvan vooral inwendig het trappenhuis opvalt. Een ander belangrijk gebouw is het Postkantoor, NeoRomaansch, door den rijksbouwmeester C. H. Peters. W. Springer valt, evenwel geheel in overeenstemming met het doel, bij zijn Stedelijk Gymnasium weer terug in het klassicisme. De decoratief aangelegde, buitengewoon fantasievolle W. K r o m-

fraaie silhouet, door A. C. B1 e y s (f 1912), terwijl G. B. Sa lm in Romaanschen stijl het gebouw van de Vrije gemeente (1897) ontwerpt.

Op het gebied van de burgerlijke bouwkunst heeft de hoofdstad vele monumenten aan te wijzen; C. Oudshoorn (f 1875) is de bouwmeester van het geheel uit ijzer en glas geconstrueerde Paleis van Volksvlijt (1864) en het Amstel hotel (1867), dat den architect doet kennen als een aanhanger van de Fransche Renaissance. Ook hier werden gegoten ijzeren kolommen aan den ingang toegepast.

Dan voltooit in 1885 Dr. Cuypers den bouw van het Rijksmuseum, waaraan op Fig. 1035. oorspronkelijke wijze Romaansch, Gothiek en Nederlandsche Renaissance zijn verwerkt. Het in mooie roode baksteen opgetrokken bouwwerk rust op een rustieken sokkel; ook de hoeken zijn rustiek, Fig. 1032. terwijl rondboogvensters en banden, blokken en lijsten van geelwitten natuursteen het geheel verlevendigen.

Fig. 1033. Landhuis te Velzen.

Sluiten