Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

920

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST. SS

een modelboerderij. Zijn villa's behooren tot de beste, die er gebouwd zijn, en vooral de beide woonhuizen Koningslaan 13.—14 te Amsterdam zijn bewijzen van zijn gaven: fijn gevoel voor verhoudingen en ornamentatie. Een grooter bouwwerk van dezen architect is het gebouw voor de Heidemaatschappij, teArnhem.

Te Amsterdam zijn dan nog te noemen o. a. het administratiegebouw van de H. IJ. S. M., door C. B. Posthumus Meyes; het gebouw de Rijnstroom, door de Gebr. v. G e n d t; het kantoorgebouw van Lindeteves-Stokvis, door E. Verschuyl; het Veiligheidsmuseum, door Ed. Cuypers; de Effectenbeurs, door J. Th. J. Cuypers; het gebouw H i r s c h, door A. J a c o t; de Bijenkorf, door J. A. van Straeten; de Boerhave kliniek, door J. Stuyt, en het Koloniaal Instituut, door M. A. en J. van Nieukerken.

Tot de allerlaatste uitingen be¬

hooren: het gebouw Gerzon, door A. Moen; de winkelpui van Cadena in de Leidschestraat, door J. Gort; het merkwaardige, in zijn ornamentatie en detailleering bizarre Scheepvaarthuis van J. M. van der Mey en de eveneens ultra moderne woningblokken in de Spaarndammerbuurt, door M. de Klerk.

Haarlem bezit in de Nieuwe St. Bavo (1898) van J.Th. J. Cuypers een kerk van bijzondere beteekenis; de kapellenkrans en heele distributie doen Romaansch aan, in moderne ornamentiek; met den koepel op pendentiefs vormt het geheel een prachtig silhouet.

De Schouwburg in Haarlem is van J. A. C. van der Steur.

In Den Helder toont zich P. Kramer als een architect van bijzondere beteekenis in het moderne Gebouw van den Bond van minder Marinepersoneel.

Den Haag. De schrijver Van het bekende, door J. H. W. Leliman herziene werk over de Geschiedenis van de Bouwstijlen, de architect-Ieeraar E. Gugel (f 1905), is de ontwerper van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen; de modern-Romaansche Regentessekerk is het werk van J. Verheul. B. J. Ouendag bouwt het gebouw van de Nederl.-Ind. Spoorw.-Mij., J. J. van Nieukerken dat van de Bat. Petroleum Mij.

Een der belangrijkste opgaven in de 20e eeuw was het ontwerp voor het Vredespaleis; de prijsvraag

Fig. 1036. Museum Lambert van Meerten te Delft.

Sluiten