Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOME

ASPECTS OF BUSINESS LIFE

IN

EARLY VICTORIAN FICTION.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. P. RUITINGA, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP DONDERDAG 25 MAART 1926 DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

HERMAN JANSONIUS

GEBOREN TE LEERMENS.

J. MUUSSES

PURMEREND — MCMXXVI

Sluiten