Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

AANTEEKENINGEN OP DEN EERSTEN ZANG

de laatste, dan op de voorlaatste heffing, dan op de zeer veranderlijke snede of op de heffing die er aan voorafgaat; of zeer dikwijls, met verandering van den aanslag van het vaers, op de eerste lettergreep, ja soms zelfs in den val van den laatsten voet. — Toch wordt de rhythmus nimmer verstoord.

De volgende regels, de aanhef van het gedicht, zullen mijne woorden duidelijker maken. — Ik heb de syllaben, waarop de zwaarste toon valt, gespatieerd laten drukken; soms, waar de toon bijzonder zwaar is, met iets grooter letter.

Deep in the shady SADness of a vale

F a r sunken from the h e a 11 h y breeze of morn,

FAR from the fiery n o o n, and eve's o n e star

Sat greyhair'd SATurn, quiet as a stone,

STILL as the s i 1 ence, round about his lair.

F o r e s t on forest HUNG about his head,

As c 1 o u d on cloud. No stir of air was there,

Not so much 1 i f e as on a summerday

Robs not one 1 i g h t seed from the feather'd grass

But where the d e a d leaf feil, there did it r e s t.

Hierna volgen vier, met opzet minder statig gevormde regels:

,,A stream went voiceless by, still deaden'd more ,,By reason of his f allen divinity „Spreading a shade. The Naïad, mid her reeds „Press'd her co/d finger closet on her Zips,"

en dienen om de volgende schoon gebouwde periode voor te bereiden. — Ik heb daarin de geallitereerde vocalen door cursief en de toppen van de climax door kapitale letters doen aangeven.

„Along the margin sands large footmarks went, „Not further than to where his feet had stray'd „And slept there since. Upon the sodden ground „His old right hand lay nerveless, listless, DEAD, „UNSCEPTRED and his REALMless eyes were closed,

Sluiten