is toegevoegd aan uw favorieten.

In de verstrooiing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frits kwam tusschen beiden:

—' We hebben alles behalve honger en dorst.

Marguerite speelde komisch-klagend haar rol:

— Ze willen niets.

Toen begon achter het scherm proestend geplas. Mathieu waschte zich, voortdurend dwaze geluiden als krijgskreten uitstootend. Intusschen had Marguerite met een enkele handbeweging het glanzend zwarte haar, dat in pieken om het hoofd hing, tot een wrong gedraaid. Tusschen hen drieën raketten de spottende woorden.

Onverwacht kwam Mathieu van achter 't scherm te voorschijn. Hem ziende, zaten de drie een oogenblik verslagen, toen barstten ze in lachen uit. Mathieu schreed nader als een pronkende pauw, een hand nuffig aan de borst, een bezemsteel in de andere. Een laken had hij omgeslagen, dat sleepte over den vloer, waarom hij door Marguerite werd berispt. Als baatje had hij een moltondeken omgeknoopt, die voorbarig losliet, wat hem met kluchtige schrik zich geheel in het laken deed wikkelen. Daarbij hoekte hij de naakte, zwaar behaarde beenen omhoog. Bij wijze van tulband tuitelde een kussen op het hoofd.

Suzanne zei:

— Ik vind die beenen erg onesthetisch. Marguerite stootte hem aan:

— Vooruit, die menschen hebben geen tijd. Ze komen overleggen over de komst van dien meneer, je weet wel... Calonder.

Toen waren ze 't spoedig eens, dien middag zou Frits met hem komen om definitief af te spreken. Dat wil zeggen: voorloopig zou de verbintenis een maand gelden. .Beide partijen

52